23 Temmuz 2009 Perşembe

GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER- İletişim: 05446881836

-KAMU İLE İLİŞKİLER-
GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER
Yardımcı Ders Notu

A.Haluk TARHAN

E.Emniyet Müdürü"Kamu terimini, halk hizmeti gören devlet organlarının tümü anlamında kullanmaktayız. Dersin formel adı her ne kadar 'Genel Kolluk İle İlişkiler' olsa bile zorunlu bağlantılar nedeniyle biz 'Kamu İle İlişkiler' olarak üst başlık açmayı uygun gördük. Fakat burada bir sınır koyma durumundayız. Bu sınır İçişleri Bakanlığı, Vali-Kaymakam ve Savcılıkdır. Bu yaklaşımımız, kanun koyucunun iradesinin, Türkiye yönetim sisteminin doğal bir sonucudur. İlgili Bakanlık ve Mülki İdare Amirlerini veya suç söz konusu ise C.Başsavcılığı bağlantısı kurulmadan genel kollukla ilişkiler anlatmak doğru bir yaklaşım gözükmemektedir. Bu işin teorik ve kurulması zorunlu olan bağlantı yönüdür. Tabii ki iş uygulamaya geldiğinde anılan makamlar adına Özel Güvenlik Görevlisi karşısında genel kolluğu görecektir ki formel isimlendirme yapılırken bu yön öne çıkartılmıştır. Bunu bir tercih konusu olarak değerlendirmekteyiz."


İÇİNDEKİLER


I-GİRİŞ
II-GENEL KOLLUĞUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
III-GENEL KOLLUK ÖZEL KOLLUK İLİŞKİLERİ VE BUNUN SUÇ ÖNLEMEDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
IV-ÖZEL GÜVENLİĞİN GENEL KOLLUĞA YARDIMCI OLMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
V-GENEL KOLLUĞUN ÖZEL GÜVENLİK ALANINA GİRERKEN UYMASI GEREKEN KURALLAR VE İSTİSNAİ DURUMLAR